“профессор, қытайтанушы ғалым Дүкен Мәсімханұлының Білім беру жүйесіндегі инновациялық әдістемесі”

Жаңалықтар 新闻 No Comments on “профессор, қытайтанушы ғалым Дүкен Мәсімханұлының Білім беру жүйесіндегі инновациялық әдістемесі” 27

М. Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институтында “профессор, қытайтанушы ғалым Дүкен Мәсімханұлының Білім беру жүйесіндегі инновациялық әдістемесі”  тақырыбында семинар өтті.

Кездесу  барысында жиналғандарға Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қытай тілі кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор Д. Мәсімханұлының еңбектері түралы қысқаша мағлұмат берілді, сондай-ақ Дүкен Мәсімханұлы «Қытай тілін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері» атты баяндама жасады. Баяндама соңында жиналған көпшілік көкейінде жүрген сұрақтарын қойды. Семинар соңы студенттердің арнайы дайындаған концерттік бағдарламасымен аяқталды.

Семинардан кейін Д. Мәсімханұлы мен М. Сапарбаев атындағы ОҚГИ ректоры, профессор Г.С. Сапарбаева екі оқу орны арасында әріптестік қарым-қатынас мүмкіндіктерін қарастырды.

Семинар был проведен с целью обмена опытом между ЮКГИ и ЕНУ
В Южно-Казахстанском гуманитарном институте прошел семинар на тему «Инновационная методика в системе образования» ученого-синолога, профессора Д. Масимханулы. Он был нацелен на укрепление партнерских отношений и обмена опытом между высшими учебными заведениями.

В ходе семинара заведующий кафедрой китайского языка ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д.ф.н., профессора Дукен Масимханулы кратко рассказал о своих научных трудах и прочитал доклад на тему «Актуальные проблемы в методике преподавания китайского языка». В конце чтения доклада участниками семинара были заданы интересующие их вопросы.
Семинар был закончен специальной концертной программой подготовленной студентами. После семинара ректором Южно-Казахстанского гуманитарного института, профессором Г.С. Сапарбаевой и Д. Масимханулы  были рассмотрены возможности партнерских отношений между университетами.

Seminar was aimed to experience exchange between SKHI and ENU

The South Kazakhstan Humanitarian Institute named after M. Saparbayev welcomed sinologist, professor D. Masimkhanuly who gave seminar on Innovative methods in education. This workshop was held to strengthen the partnership and experiences exchange between universities.
During the seminar professor Duken Masimkhanuly who is a head of Chinese language department of Eurasian National University named by L.N. Gumilyov, told about his studies. Then he made a presentation on Current methodological issues of teaching the Chinese language. After presentation seminar participants asked their questions.
The seminar was followed by a concert specially prepared by students. After the rector of the South-Kazakhstan Humanitarian Institute, professor G.S. Saparbayeva and D. Masimkhanuly discussed possibilities of partnership between two universities.

http://ff.enu.kz/index.php?lang=en  сайтынан алынды. 

Оқи отырыңыз

Пікір жазу

2014© www.masimkhanuly.kz Авторлық құқық заңмен қорғалады. Сайт материалдарын қолдану үшін сілтеме көрсетуіңіз міндетті.
Сайт жасаушы : Тоқтар Жетпісбай

Back to Top

error: Content is protected !!