DUKEN MASIMKHANULY

– Poet, translator, scholar Sinologist.

Дүкен Мәсімханұлы
Duken Masimkhanuly was born on April 20, 1963 in the village Akshi Tekes county of Xinjiang, the People’s Republic of China. His grandfather Nakysbek Zhalpetekuly to “Rebellion Karkara” 1916 worked a manager in Shalkode (Kazakhstan), and before the events of 1917-1937, in the Ili region, locality Tekes (China) also conducted the post manager. In the history is known as the “Master Nakysbek words” Mother Dukena Damesh Turlybaykyzy was a famous poet-aytysker in their circles. There was also a master of arts from the stories of myths, legends, fairy tales and stories of the Kazakh people. Born with such a talented family Duken from childhood he was fascinated by art word.
In 1982 graduated from the home school district, Duken Masimkhanuly was admitted to Central University of Nationalities in Beijing. In 1987 he obtained a honor degree from the university. From 1987 to 1993 he worked at the Literature Institute of the Academy of Social Sciences in Urumqi, Xinjiang as a researcher. In 1993, by special invitation of the Kazakh National University named after Al-Farabi, Duken Masimkhanuly returned to his historical homeland – Kazakhstan, worked as a instructor at the Department of the Far East of Oriental Studies in KSU. In the period 1999-2002, he was in charge of the department. In 2002 he was invited to the Eurasian National University in Astana. In the period from 2003 to 2005 and from 2007 to 2009, He worked as head of the Department of Oriental Studies of the Eurasian National University.
In 1999, he defended his M.A. thesis on “the idea of national liberation in the Sino-Kazakh poetry (20-50 years of the twentieth century)”, and in 2008 he defended his doctoral thesis on the topic: “National traditions and innovations in the Sino-Kazakh literature (based on the works of M. Auezov and Lu Shun)” Since the beginning of 2010, he has been working as a professor, and a head of the Department of Chinese in the faculty of Philology, ENU.
Duken Masimkhanuly began his career in his student years, he is the author of numerous works, such as:
1. “Zhurekke Sayakhat” (a collection of poems. 1991. China, Urumqi).
2. “Semser suy” (a collection of poems. Almaty 1998).
3. “Kokpar” (a collection of poems. Almaty 2003).
4. “Altynnyng buy” (a collection of poems. ҚHR 2007, Beijing).
5. “Alkureng Arman” (a collection of poems. 2008 Astana).
6. ” patronizing song” (monograph, 2000, Almaty).
7. ” favorites” (a collection of research articles, 2001 in Astana).
8. “Word – Sail ” (monograph, 2005 in Almaty).
9. “Mukhtar Auezov and Lu Xun” (monograph, 2007 g.Alamaty).
10. ” The middle of the world” (translation of the novel. Urumqi 1992)
11. ” Kazakh and Chinese literature: the national tradition and innovation”
monograph, 2010, Pavlodar).
12. ” foundations Chinese Phonetics” (textbook, 2002 in Almaty).
13. ” introduction of Philology of China” (textbook, 2004 in Astana).
14. Lu Xun: novels and stories. (Translation, 2009 in Astana).
15. world of Lu Xun (auxiliary textbook, 2007 in Astana).
16. lectures knowledge Lu Xun (textbook, 2011. Astana).
17. ” World literature” (Journal, special issue dedicated to the literature of China. The
author of the preface, the translation carried out – D.Masimkhanuly).
18. “Eurasian civilization: the spiritual and cultural relations of the ancient Turkish and Chinese people” (a collection of research articles, 2012 in Astana)
19. “Forty words about China” (collection of scientific papers, 2014. Astana)
20. “My sky” (a collection of poems. 2003. Astana).
21. “Freedom and my nation” (a collection of articles and interviews, 2014. Astana)
22. “Mukhtar Auezov and Lu Xun” (monograph, 2007 g.Alamaty).
In addition, DukenMasimkhanuly published over 300 research papers in various national and international publications. And he translates famous Chinese poets and writers such as Confucius, Li Bai, Ba Jin, Lu Xun, Lao She, Ai Qing, Yu Guanzhong, Wang Meng, Zhang Chengzhi, etc., every year.
At this time, DukenMasimkhanuly is a member of the Writers’ Union of Kazakhstan(1994), the scientific community of minorities of China (1992) and the World Society for Chinese Language Teachers(2010). Member associations of the Chinese diaspora (2013). Academician of Academy of rites and customs of Kzakhstan (2013)
Until now, D.Masimkhanuly won the “Best work in the research literature on Oghuznama “(1990), and he was awarded the prize of the All China Youth for research work (1991), and was awarded the prize “New talent” for the translations and works in literature (1992). For his great contribution to the establishment and development of Chinese Studies in Kazakhstan, President of RK presented DukenMasimkhanuly the medal to the 10th anniversary of the Republic of Kazakhstan in 2001. In the past 2010 was awarded a grant, “The best teacher of the university RK – 2010″, and in the month of December in 2011 on the eve of Independence Day RK, he again received a medal of “20 years anniversary of RK” from the Head of State. President of the Republic of Kazakhstan awarded its “Kazakhstan meritorious person” (honorary title) National Award in December 2013.
As a poet, He is also a winner of several national and international competitions of poetry.
Duken Masimkhanuly takes an active part in public life of our Republic as a public figure. In the month of November 2003, by the orders of the President of the Republic of Kazakhstan, he was appointed a member of the National Council of the President. In December of that year, he was appointed as a chairman of the public association named “Atazhurt.” Since 2010, he is a member of the Republican Council named «Diasporas’ contact and migration issues.” In 2011 he became a member of «the World Society for Chinese Language Teachers”. In 2012 he was awarded the international prize “Alash” in literature, as well as premium SCO “The Silk Road: cultural cooperation.”
His native language is Kazakh. He also knows Chinese, Russian, Kyrgyz, Uzbek, Uighur languages, can work in Turkish and English with the help of dictionary. His main directions of research: Current problems in the history of Chinese literature, comparative study of the Kazakh-Chinese literature, the Kazakh-Chinese cultural and spiritual relationships; Influence of Ancient Turkic Literature on the literature and culture of China, Theory and Practice of Translation; The comparative study on the works of M. Auezov and Lu Xun. Some of his research and literary works have been translated into languages such as Chinese, Russian, Turkish, Uyghur and Kyrgyz languages.

ДҮКЕН МӘСІМХАНҰЛЫ

– Ақын, аудармашы, шығыстанушы ғалым.

 Дүкен Мәсімханұлы (азан шақырып қойған аты Дулат) 1963 жылы 20 сәуірде  Қытай Халық Республикасының Шынжаң өлкесіне қарасты Текес ауданының Ақши деген жерінде өмірге келген. Әкесі Мәсімхан Нақысбекұлы қарапайым шаруа адамы, ауыл молдасы болған. Атасы Нақысбек Жалпетекұлы 1916 жылғы “Қарқара көтерілісіне” дейін Қазақстанның Шәлкөде өңірінде, 1917-1937 жылдары Қытайдың Іле аймағының Текес ауданында болыстық қызмет (ақалақшы) атқарған. Тарихта “Нақысбек шешен” деген атпен де белгілі. Дүкеннің анасы Дәмеш Тұрлыбайқызы өз ортасының белгілі айтыскер ақыны болған. Әрі қазақтың қисса-дастандары мен ертегі-аңыздарын нақышына келтіріп айтатын. Осындай отбасында өмір есігін ашқан  Дүкен бала күнінен сөз өнеріне құштар болып өседі.

1982 жылы туған ауданынан орта мектепті үздік бітірген Дүкен Мәсімханұлы сол жылы Пекиндегі Орталық ұлттар университетіне оқуға түседі. Аталған оқу орнының аудармашы-филолог мамандығын 1987 жылы “оқу үлгілісі” деген үздік дипломмен тәмәмдайды. Университетті бітіргеннен кейін, 1987-1993 жылдары Үрімжі қаласындағы ШҰАР Гуманитарлық Ғылымдар Академиясының әдебиет институтында ғылыми қызметкер болып істеді. 1993 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің арнайы шақыруымен тарихи отанына оралған Д.Мәсімханұлы келісім-шарт мерзімі біткеннен кейін Қазақстанда біржола қалып, ҚазҰУ Шығыстану факультетінің Қиыр Шығыс елдері кафедрасында ұстаздық етті. 1999-2002 жылдары аталған кафедраға басшылық жасады. 2002 жылы Астана қаласындағы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне ұстаздық қызметке шақырылады. 2003-2005 және 2007-2009 жылдары аталған оқу орнының Шығыстану кафедрасының меңгерушісі болып қызмет атқарды.
2010 жылдан қазірге дейін ЕҰУ Филология факультеті  қытай тілі кафедрасының меңгерушісі.
1999 жылы «Қытай қазақтары поэзиясындағы ұлт-азаттық идея (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары)» деген тақырыпта кандидаттық диссертация, 2008 жылы “Қазақ және қытай әдебиеттеріндегі ұлттық дәстүр мен жаңашылдық (М.Әуезов және Лу Шүн шығармалары негізінде)” деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Қазір Л.Н. Гумилев атыдағы ЕҰУ филология факультетінде қытай тілі кафедрасының меңгерушісі, профессор.
Шығармашылық жолын университет қабырғасында, студент кезінде бастаған Дүкен Мәсімханұлының әр жылдарда –
1. “Жүрекке саяхат” (жыр жинағы. 1991ж. ҚХР, Үрімжі).
2. “Семсер суы” (жыр жинағы. 1998ж. Алматы).
3. “Көкпар” (жыр жинағы. 2003ж. Алматы).
4.“Алтынның буы” (жыр жинағы. 2007ж. ҚХР, Пекин).
5. “Алкүрең арман” (жыр жинағы. 2008ж. Астана).
6. “Жыр-Жебе” (монография, 2000ж.Алматы).
7. “Сарап” (ғылыми зерттеу мақалалар жинағы, 2001ж.Астана).
8. “Сөз – желкен” (монография, 2005ж.Алматы).
9. “Мұхтар Әуезов және Лу Шүн” (монография, 2007ж.Аламаты).
10. “Жер шарының қызыл белдеуі” (аударма, роман. 1992ж.Үрімжі)
11. ”Қазақ және қытай әдебиеттері: ұлттық дәстүр мен жаңашылдық” (монография, 2010ж.Павлодар).
12. “Қытай тілі фонетикасының негіздері” (оқулық, 2002ж.Алматы).
13.“Қытай филологиясына кіріспе” (оқулық, 2004ж. Астана).
14.Лу Шүн.Повесть және әңгімелер. (аударма, 2009. Астана).
15.Лу Шүн әлемі (көмекші оқу құралы, 2007. Астана).
16. Лу Шүнтану дәрістері (оқу құралы, 2011. Астана).
17. “Әлем әдебиеті” (2010, №2. журнал, қытай әдебиетіне бағышталған арнайы нөмір. Алғысөз авторы, аударып, құрастырушы – Д.Мәсімханұлы).
18. “Еуразиялық өркениет: ежелгі түркі және қытай елінің рухани қарым-қатынасы” (ғылыми мақалалар жинағы. 2012ж. Астана).
19. “Қытай туралы 40 сөз” (ғылыми зерттеу мақалалар жинағы, 2014ж.Астана).
20. “Өз аспаным өзімде ” (жыр жинағы, 2014ж.Астана).
21. “Азаттығым мен Қазақтығым” (көсемсөздер мен сұхбаттар және пәлсапалық толғамдар жинағы, 2001ж.Астана).
22. “Мұхтар Әуезов және Лу Шүн”(монография. 2014ж. ҚХР, Үрімжі)
қатарлы кітаптары жарық көрді.
Бұдан сырт Дүкен Мәсімханұлының 300-ден астам ғылыми-зерттеу, ғылыми-танымдық және әдеби-сын мақалалары республикалық және шетелдік түрлі ғылыми басылымдарда жарияланды. Сондай-ақ әр жылдары Коңфуцзы, Ли Бай, Бажинь, Лао Шэ, Ай Чиң, Юй Гуанджұң, Уаң Мың, Джаң Чыңджы, Гу Чың, Чэнь Дұңдұң, Джау Личуа, Диң Даң   т.б. көптеген қытай қаламгерлерінің шығармаларын тәржімалап, қазақ оқырмандарына ұсынып келеді.
Ана тілі – Қазақ тілі. Одан өзге қытай, орыс, қырғыз, өзбек, ұйғыр тілдерін біледі. Түрік және ағылшын тілдерінде сөздікпен жұмыс істейді.
Бүгінде ақын, қытайтанушы-ғалым, аудармашы ретінде Дүкен – ҚХР ШҰАР Жазушылар одағының, ҚХР Түркологтар қоғамының, ҚХР аз ұлт жазушылары ғылыми қоғамының (1992), Қазақстан Жазушылар одағының (1994), Дүниежүзі синологтар қоғамының (2010), ҚХР бүкілмемлекеттік қытай диаспорасы бірлестігінің (2013) мүшесі. 2012 жылдан ҚХР ШҰАР Мәдениет департаменті Өнер институтының жетекші ғылыми қызметкері (аға зерттеушісі). 2013 жылдан Қазақ салт-дәстүр академиясының академигі.
Д.Мәсімханұлы бүгінге дейін “Оғызнама” туралы зерттеу” деп аталатын еңбегі үшін Қытайдың “аз ұлттар әдебиетін зерттеу саласындағы үздік еңбек” сыйлығын (1990ж.),
ғылыми-зерттеу мен әдеби шығармашылықтағы көрнекті еңбегі үшін бүкілқытайлық жастар сыйлығын (1991ж.),
әдеби шығармашылық және аударма саласындағы жетістіктері үшін ҚХР Жазушылар одағының “Тың талант” сыйлығын (1992),
Елбасы жарлығымен “Қазақстанның тәуелсіздігіне он жыл” (2001ж.) және “Қазақстанның тәуелсіздігіне жиырма жыл” (2011ж.) медалдарымен марапатталды.
2010жылы Д.Мәсімханұлы ҚР “жоғары оқу орнының үздік оқытушысы” атағына,
2012 жылы Халықаралық “Алаш” әдебиет сыйлығына және ШЫҰ-ның (Шаңхай Ынтымақтастық Ұйымы) “Жібек жолы: гуманитарлық ынтымақтастық” сыйлығына ие болды.
2013 жылы желтоқсан айында Елбасы жарлығымен Д.Мәсімханұлына «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы берілді.
Сондай-ақ ол бірнеше мәрте республикалық және халықаралық жыр мүшайраларының жүлдегері.
Дүкен Мәсімханұлы ұлтжанды азамат ретінде Еліміздің қоғамдық-саяси өміріне де белсенді араласып келеді. 2003 жылы қараша айында ол Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жарлығымен ҚР Президенті жанындағы Ұлттық кеңестің мүшесі болып тағайындалды. Сол жылы желтоқсан айында Д.Мәсімханұлы оралмандардың Астана қалалық “Атажұрт” қоғамдық бірлестігінің төрағасы болып сайланды. 2010 жылдан Республикалық “Отандастармен байланыс және көші-қон мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңестің” мүшесі.
Ғылыми-зерттеу жұмысының басты бағыттары: Қазақ-қытай әдебиеттерін салыстыра зерттеу; Қазақ-қытай мәдени-рухани қарым-қатынастарының тарихы; Түркі халықтары әдебиеті мен қытай әдебиеті тарихының мәселелері; Ғылыми еңбектері мен әдеби шығармалары ағылшын, қытай, орыс, түрік, ұйғыр, қырғыз тілдеріне аударылған.

ДУКЕН МАСИМХАНУЛЫ
– поэт, ученный-востоковед, переводчик.

Дукен (настоящее имя данное при рождении Дулат) Масимханулы родился 20 апреля 1963 года в селе Акчи Текесского района (ШҰАР) Китайской Народной Республики. Отец Масимхан Накысбекулы был простым сельким труженником и муллой аула. Дед Накысбек Жалпетекулы до “Каркаринского восстания” 1916 года был волостным в Казахстанской местности Шалкоде, а в 1917-1937 гг. был волостным (акалакчи) в Текесском районе Илийского края в Китае. В истории также был известен под именем “оратор Накысбек” . Мать Дукена Дамеш Турлыбайкызы в своей среде была знаменитой поэтессой айтысов. Она искусно рассказывала казахские сказания, легенды и дастаны. Открывший дверь во взрослую жизнь в такой семье, Дукен Масимханулы, с малых лет рос пристрастным (увлеченным) к искусству слова. В 1982 с отличием окончив районую среднюю школу школу, Дукен Масимханулы в том же году был поступает на обучение в Центральном университете национальностей Пекина. В 1987 году оканчивает с отличием вышеупомянутый университет, получает диплом по специальности филолог-переводчик. После окончания университета в период с 1987 по 1993 годы работал в институте литературы Академии Гуманитарных Наук ШҰАР в городе Урумчи, в качестве научного сотрудника. В 1993 году по специальному приглашению Казахского Национального университета им. Ал-Фараби, Дукен Масимханулы, вернувшись на историческую Родину – Казахстан, решает остаться и осуществляет преподавательскую деятельность на кафедре Стран дальнего Востока факультета Востоковедения КазГУ. В период с 1999 по 2002 годы заведовал данной кафедрой. В 2002 году был приглашен в Евразийский Национальный университет им. Л.Н.Гумилева в городе Астана. В период с 2003 по 2005 и с 2007 по 2009 годы осуществлял руководство кафедрой Востоковедения Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилева.
С 2010 года и по сей день занимает должность заведующего кафедрой китайского языка филологического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С 2009 года является профессором ЕНУ.
В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Национально-освободительная идея в поэзии казахов китая (20-50 годы ХХ века)». А в 2008 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Национальные традиции и новаторство в казахско-китайской литературе (на основе произведений М.Ауэзова и Лу Синь)».
Свой творческий путь Дукен Масимханулы начал еще в студенческие годы, он является автором многочисленных трудов. Были опубликованы следующие книги:
1 .«Путешествие в сердце» (сборник стихи.1991г.КНР, Урумчи)
2. «Вода стального меча» (сборник стихи. 1998г.Алматы)
3. «Кокпар» (сборник стихи. 2003г.Алматы)
4. «Пар золота» (сборник стихи. 2007г.КНР,Пекин)
5. «Сильная мечта» (сборник стихи. 1998г.Астана)
6. «Песнь – стрела» (монография, 2000г., Алматы)
7. «Обсуждение» (сборник научно-исследовательских статей, 2001г., Астана)
8. «Слово – парус» (монография, 2005г.Алматы)
9. “Мухтар Ауэзов и Лу Син” ( монография,2010г. Алматы )
10. «Красный пояс земного шара» (перевод, роман.1992г.КНР, Урумчи)
11. Казахская и китайская литература: национальные традиции и новаторства.
( монография,2010г. Павлодар )
12. «Основы фонетики китайского языка» (Учебник, 2002г.Алматы)
13. «Введение в китайскую филологию» (Учебник, 2004г.Астана)
14. «Лу Синь. Повести и рассказы» (перевод, 2009 г. Астана)
15. «Мир Лу Синя» (вспомогательное учебное пособие, 2007г.Астана)
16. «Лекции по Лу Синоведению» (учебное пособие, 2011г.Астана)
17. «Мировая литература» (2010г. №2, журнал, специальный номер
посвященный китайской литературе. Предисловие, перевод и составитель – Д.
Масимханулы).
18. “Евразийской цивилизации: духовные и культурные связи древних тюркиских и китайского народа” (сборник научно-исследовательских статей, 2012г., Астана).
19. “Сорок слов о Китае” (сборник научно-исследовательских статей, 2014. Астана)
20. “Мое небо” (сборник стихи. 2014.Астана)
21. “Свобода и мой народ” (сборник статей и интервью, 2014. Астана)
22. “Мухтар Ауэзов и Лу Син” ( монография,2014. г.Урумчи )
Кроме того, более 300 научно-исследовательских, научно-познавательных трудов и статей литературной критики Дукена Масимханулы были опубликованы в различных республиканских и зарубежных научных изданиях. Также в разные годы Дукен Масимханулы адаптировал и представил для казахского читателя произведения китайских писателей, таких как Конфуций, Ли Бай, Ба Зинь, Лао Шэ, Ай Чин, Юй Гуанчжун, Ван Мин, Чжан Чэнджи, Гу Чэн, ЧэньДуңдун, Чжау Лихуа, Дин Дан и др.
В данное время Дукен Масимханулы является членом Союза Писателей Казахстана (1994), Научного обьединение писателей национальных меньшинств КНР (1992), а также член Всемирного общества синологов (2010). С 2012 года является ведущим научным сотрудником (старшим исследователем) института Искусств департамента Культуры ШҰАР КНР(2012). Академик академии обрядов и обычаев (2013). Член всегосударственного объединения китайской диаспоры (2013).
До сегодняшнего дня Д.Масимханулы получил награду «Лучший труд в области исследования литературы малых народов» за «Исследования «Огузнамэ» (1990 г.), также ему была присвоена награда Всекитайской молодежи за научно-исследовательские труды (1991 г.), и был награжден наградой «Интеллектуал» за многочисленные переводы произведений и творчество в области литературы (1992 г.). За большой вклад в становление и развитие китаеведения в Казахстане Дукен Масимханулы в 2001 году был принят Президентом РК, в ходе визита Глава Государства вручил медаль к 10-летию Независимости Республики Казахстан. В 2010 году стал обладателем Республиканского гранта «Лучший преподаватель Высших Учебных Заведений » а в 2011 году в декабре месяце на кануне праздника дня Независимости РК снова получил медаль от Главы Государства «20 лет Независтимости РК». В 2012 году стал лауреатом Международной литературной премии “Алаш”, а также лауреатом премии ШОС (Шанхайской Организации Сотрудничества) “Шелковый Путь: гуманитарное сотрудничество”. В 2013 году по приказу Президента Республики Казахстан Д.Масимханулы было присуждено почетное звание «Заслуженный деятель Казахстана».
А также неоднократный призер республиканских и международных поэтических конкурсов Дукен Масимханулы являясь патриотом нации принимает активное участие в общественной жизни нашей Республики в качестве общественного деятеля. В ноябре 2003 года по приказу Президента Республики Казахстан был назначен членом Национального совета при Президенте РК. В декабре месяце того же года был назначен председателем общественного объединения рэпатриантов «Атажурт» города Астана. С 2010 года является членом республиканского совета «Связь с соотечествениками и проблемы миграции». В 2011 году был принят в членство «Всемирного общества преподавателей китайского языка».
Родной язык – казахский язык. Кроме того владеет китайским, русским, киргизским, узбекским, уйгурским языками. Турецкий, английский – со словарем.
Основные направления научно-исследовательской деятельности: сравнительное исследование казахско-китайской литературы, истории казахско-китайских духовно-культурных отношений; проблематика истории литературы тюркских народов и литературы Китая; Научные труды и художественные произведения были переведены на английский, китайский, русский, турецкий, уйгурский и киргизский языки.

杜肯∙玛斯木汗简历
– 诗人,汉学家, 翻译

1963年4月20日 杜肯•玛斯木汗出生于中国新疆特克斯县阿克奇村。
1982年,杜肯•玛斯木汗以优异成绩毕业于县中学考入北京中央民族大学,1987年获该校语文学-翻译专业毕业证书。1987年至1993年在中国乌鲁木齐市新疆社会科学院民族文学研究所工作。1993年受哈萨克阿里—法拉比民族大学邀请赴历史家园——哈萨克斯坦访学并决定留在阿里-法拉比大学东方学系远东国家教研室从事教学工作。1999年至2002年担任了远东国家教研室主任工作。2002年受国立古米廖夫欧亚大学邀请调到阿斯塔纳古米廖夫欧亚国立大学东方学教研室工作。2003年至2005年,2007年至2009年两次担任国立古米廖夫欧亚大学东方学教研室主任工作。
1999年,顺利通过了题为“中哈诗歌中(20世纪20至50年代)解放思想”副博士答辩;2008年,顺利通过了题为“哈中文学中的民族传统与革新 (以М.阿乌埃佐夫和鲁迅作品为例)” 的博士论文答辩。
自2011年起担任国立古米廖夫欧亚大学语文系汉语教研室主任一职。
杜肯•玛斯木汗教授自大学生时代起就开始其创作之路,撰写了大量作品,主要有:

1. “心底之游” (诗集. 1991, 中国新疆青少年出版社).
2. “剑之水” (诗集. 1998 , 阿拉木图).
3. “刁羊” (诗集. 2003 , 阿拉木图).
4.“金子之魂” (诗集. 2007 ,中国,北京民族出版社).
5. “理想天马” (诗集. 2008 , 阿斯塔纳).
6. “诗歌 – 飞箭” (专著, 2000 , 阿拉木图).
7. “论争” (论文集, 2001, 阿斯塔纳).
8. “词语 – 帆樯” (专著, 2005 , 阿拉木图, 重版).
9. “М.阿乌埃佐夫和鲁迅” (专著, 2007, 阿拉木图).
10. 巍巍 .“地球的红飘带” (译著, 长篇小说. 1992,中国新疆人民出版社)
11. “哈中文学中的民族传统与革新” (专著, 2010 , 帕夫拉达尔).
12. “汉语语音基础知识” (教材, 2002, 阿拉木图).
13.“汉语言文学概论” (教材, 2004, 阿斯塔纳,阿依努尔老师合著).
14. “鲁迅. 小说选” (译著, 2009 ,阿斯塔纳).
15. 鲁迅文坛 (教材, 2007 , 阿斯塔纳).
16. 鲁迅学概论 (专著, 2011. 阿斯塔纳).
17. “世界文学” (季刊, 2010 №2, 中国文学专期, 由杜肯教授编选并翻译) .
18. “欧亚文明:古代突厥与中国文化交流” (论文集, 2012 ,阿斯塔纳).
19. «有关中国四十讲» (论文集, 2014 ,阿斯塔纳).
20. «独立国家于哈萨克» (杂文集, 2014 ,阿斯塔纳).
21. «我的天空» (诗集, 2014 ,阿斯塔纳).
22. «М.阿乌埃佐夫和鲁迅” (专著, 2014, 乌鲁木齐).
除此之外,杜肯•玛斯木汗在国内外各类期刊发表了300多篇学术研究论文。同时每年翻译著名中国诗人和作家的作品,如李白,杜甫, 鲁迅, 艾青, 老舍, 巴金, 余光中, 王蒙, 张承志, 赵丽华等,将作品介绍给哈萨克读者。
杜肯•玛斯木汗目前是哈萨克斯坦作家协会 (1994),中国少数民族文学学会(1992)以及世界汉语教师协会(2010)会员。中国全国侨联海外委员(2013)。
时至今日,杜肯•玛斯木汗教授共获得《少数民族文学研究最佳成果奖》(1990),中国《全国优秀青年奖》(1991年),中国当代文学研究会《新秀》奖(1992)。2001年,为表彰其在哈萨克斯坦建立和推进汉学发展方面的突出贡献受到国家总统接见并授予其“哈萨克斯坦共和国独立十周年” 勋章。2010年,获得《哈萨克斯坦共和国高等院校优秀教师》奖,2011年12月,共和国总统授予其《哈萨克斯坦共和国独立二十周年》勋章。2012年元月获得了哈萨克斯坦作家协会的国际阿拉什 («ALASH»)文学奖以及同年获得了中国政府和平奖委员会的“丝绸之路:人文合作奖”(金奖)。2013年12月,共和国总统授予其《哈萨克斯坦功勋人士》(荣誉称号) 国家奖。同时多次获得国内与国际诗歌比赛头等奖。
在从事教学和科研的同时,杜肯•玛斯木汗教授积极参加各类社会活动。2003年11月,遵照国家总统指令被任命为总统国事委员会委员。当年12月,当选为«故乡»协会主席。自2010年起当选为《同乡联络与移民问题》国家委员会成员。2011年被吸收为《世界汉语教师协会》成员。自2012 年4月起他被聘请为中国新疆艺术研究所客座研究员。于2013 年4月推选为哈萨克风俗习惯科学院院士。
母语 —— 哈萨克语。精通汉语,俄语,吉尔吉斯,乌兹别克和维吾尔语。土耳其语和英语借助于词典阅读。主要研究方向为:汉语语音教学方法;中国现代文学史问题;哈中文学比较研究;哈中文化交流史;古突厥文学和文化对中国文学和文化的影响;汉译哈翻译理论与实践;М.阿乌埃佐夫和鲁迅作品比较研究。部分科研成果与文学作品已翻译成英,中,俄,土耳其,吉尔吉斯,乌兹别克等文。

Пікір жазу

2014© www.masimkhanuly.kz Авторлық құқық заңмен қорғалады. Сайт материалдарын қолдану үшін сілтеме көрсетуіңіз міндетті.
Сайт жасаушы : Тоқтар Жетпісбай

Back to Top

error: Content is protected !!